ДОГОВОР № 16/04/2/0/00236

„Изграждане на склад за мед и пчелни продукти с администрация“

Цел на проекта: Изграждане на модерна и високотехнологична производствена и складова база в сектор „пчелни продукти“.

Очаквани резултати: Подобряване на своята конкурентоспособност и стопанска рентабилност.

 

Бенефициент: „Роял-Бийс“ ЕООД

Срок на изпълнение: 36 месеца

  • Обща стойност на проекта: 885 068.82 лв
  • Съфинансиране от Държавен фонд „Земеделие“ 442 534.43 лв
  • Съфинансиране от Бенефициент 442 534.43 лв

Начало: 21.08.2018 г.

Край: 21.08.2021 г.

РОЯЛ-БИЙС ФАБРИКА
ул. Рожен 2A
4190 Съединение, България


РОЯЛ-БИЙС ОФИС
бул. Марица 91, ет. 3, офис 13
4000 Пловдив, БЪЛГАРИЯ

тел: +359 899 452 850
тел: +359 895 969 797