Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

logos euro bg

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

Европа инвестира в селските райони

Програма за развитие на селските райони 2014-2020, подмярка 4.2 „ Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ № 16/04/2/0/00236

„ФEСТИВАЛ НА МЕДА“ 26-27 Март 2015, 8-мо издание

На 26 и 27 Май 2015 в се проведе най-голямата изложба за пчеларство в Румъния. Целта на това събитие беше обменът на нови технологии и информация между пчелари и специалисти, занимаващи се в областта на пчеларството от Румъния и други страни. Представи се и голяма изложба на мед, пчелни продукти и пчеларството оборудване. Участваха над 130 изложители от различни страни: индивидуални пчеларите и Румънски фирми от тази сфера, както и фирми от Унгария, България, Полша, Словения, Словакия, Сърбия, Турция, Гърция, Франция, Холандия и др.

РОЯЛ-БИЙС ФАБРИКА
ул. Рожен 2A
4190 Съединение, България


РОЯЛ-БИЙС ОФИС
бул. Марица 91, ет. 3, офис 13
4000 Пловдив, БЪЛГАРИЯ

тел: +359 899 452 850
тел: +359 895 969 797